Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva