Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin v Občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva