Agromelioracije Gorica

1617
Infrastruktura
254,29 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zaključeno
2018
2018

Podatki o financiranju