Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva