Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva