Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v Občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva