13. seja Občinskega sveta Občine Krško

381
Seja je potekala dne 03.03.2016 ob 15.30
3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2015
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. delovanje gospodarskih javnih služb: 5./3. predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. osnutek Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 21/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.03.2016
Začetek veljavnosti: 02.04.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 21/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.03.2016
Začetek veljavnosti: 19.03.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.03.2016
Začetek veljavnosti: 05.03.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.03.2016
Začetek veljavnosti: 05.03.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 21/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.03.2016
Začetek veljavnosti: 02.04.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 21/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.03.2016
Začetek veljavnosti: 02.04.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki