Obvoznica Krško

1602
Infrastruktura
14.300.000,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
8.700.000,00 €
Zaključeno
CKŽ 135a, 8270 Krško
03.10.2016
november 2019