Promet mimo Vipapa zaenkrat s pomično zaporo

7. 6. 2019 208