Gradnja tretjega krškega mostu oz. obvoznice v skladu z načrti

15. 11. 2017 633