28. seja Občinskega sveta Občine Krško

1392
Seja je potekala dne 14.12.2017 ob 15.30
Zapis seje:
Klikni tukaj za prikaz prilog
Posredovano gradivo k točki in kasneje sprejete odločitve: 3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško,
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. predlog Sklepa o ponovni vzpostavitvi terjatve po pokojni NA,
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. premoženjsko-pravni zadevi: 10./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017 / VI.,
Klikni tukaj za prikaz prilog
10./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5 / 2017.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10./3. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017 / VI.
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 75/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 75/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 06.01.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 75/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport