Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva