Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva