Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva