26. seja Občinskega sveta Občine Krško

1541
Seja je potekala dne 19.10.2017 ob 15.30
Zapis seje:
Klikni tukaj za prikaz prilog
Posredovano gradivo k točki in kasneje sprejete odločitve: 3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. izvedba postopkov za izvolitev kandidata za predstavnika lokalnih interesov v Državni svet Republike Slovenije: 4./1. izvolitev predstavnikov (elektorjev) Občine Krško v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije,
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. osnutek Odloka o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. premoženjsko-pravne zadeve: 7./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017 / IV.,
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog za dodatno točko (s podtočkama): nakup večnamenskega objekta v Brestanici: ./1. predlog Sklepa o sofinanciranju nakupa večnamenskega objekta za skladiščenje športne opreme v Krajevni skupnosti Brestanica
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog za dodatno podtočko k 7. točki dnevnega reda: - premoženjsko-pravne zadeve: 7./4. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2017.
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.10.2017
Začetek veljavnosti: 28.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2017 (Uradni list Republike Slovenije št. 60/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.10.2017
Začetek veljavnosti: 28.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.10.2017
Začetek veljavnosti: 04.11.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.10.2017
Začetek veljavnosti: 18.11.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze