Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva