Nadaljevanje 9. seje in 10. seja Občinskega sveta Občine Krško

374
Seja je potekala dne 05.09.2011 ob 15.30
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Posredovano gradivo k točki 12. predlog odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov - zazidalni načrt za del naselja Narpl
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. predlog sklepa o potrditvi pristopa k energetski obnovi kotlovnice v Osnovni šoli Podbočje
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo sortirnice odpadkov v Posavju (SOP), Naknadna opomba: Župan Občine Krško točko umika z dnevnega reda 10. seje Občinskega sveta!
8. predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Kršk
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. osnutek odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog dodatne točke dnevnega reda 10. seje: predlog sklepa o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 72/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.09.2011
Začetek veljavnosti: 01.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 72/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.09.2011
Začetek veljavnosti: 01.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.09.2011
Začetek veljavnosti: 20.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.09.2011
Začetek veljavnosti: 20.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lekarne
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 78/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.09.2011
Začetek veljavnosti: 20.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice