Ujemi ribo in doživi energijo Save

741
Turizem
Mesto Krško
230.753,00 €
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
169.993,00 €
Zaključeno
Povezava
1. 10. 2020
31. 12. 2021

Podatki o financiranju