Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Zdole

28. 10. 2013 12