Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Krško

Predpisi, na katere predpis vpliva