Odločba o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, k.o. Drnovo

08.01.2021 21
08.01.2021
Namere, odločbe, pobude
23.01.2021 do 23:59