Izvedba gradbeno obrtniških del na Domu krajanov Zdole, 2. faza

11.04.2019 Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev 345