Zloženka Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče, november 2014