Mesto Krško

07 492 27 41
07 490 48 80
ks.krsko@krsko.si
Povezava
Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica, mag. Nataša Šerbec
 • Zoran Jankovič
 • Alojz Božič
 • Bojan Naraglav
 • Tajana Dvoršek
 • podpredsednik, Boštjan Pirc
 • Hrvoje Petkovič
 • Ela Rep
 • Gorazd Pirc
 • Ivan Učanjšek
 • Beluar Nasufi
 • Meta Fekonja
 • Mojca Novak