Dela obnove ceste in izgradnje krožišča na Vidmu se nadaljujejo

20. 1. 2022 375