Za večjo prometno varnost na Gornjem Pijavškem uredili avtobusni postajališči in priključek

29. 12. 2021 207