Najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS ter prepovedi gibanja izven občin

20. 4. 2020 390