Izvajanje univerzalne poštne storitve in vročanje pošiljk ter reklamnih sporočil v času epidemij – obvestilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

2. 4. 2020 285