Podjetniški inkubator Krško

2565
Gospodarstvo, Gospodarstvo
2019, 2019
558.532,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski sklad za regionalni razvoj
385.564,49 €
Zaključeno
Ckž 44, 8270 Krško
Januar 2019
December 2021

Podatki o financiranju