Riba je IN

2203
Ostalo
272.522,00 €
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
199.993,00 €
Zaključeno
Mestna občina Krško Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
1. 5. 2019
30. 4. 2021