Občinski svet na 13. redni seji sprejel investicijsko dokumentacijo za Bazen Krško

24. 5. 2024 Kabinet župana 138