Prva začasna ocena kmetijske stroke o posledicah suše

18. 7. 2017 997