Dokončana rekonstrukcija klančin pri podružnični šoli Veliki Podlog

10. 4. 2024 120