Namera o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Leskovec

26. 6. 2017 647