Krški svetniki zahtevajo, da lokalna skupnost sodeluje pri odločanju o primernosti višine NORP

16. 6. 2017 946