Odprtje Doma krajanov Leskovec in Gasilskega doma PGD Leskovec pri Krškem

21. 3. 2024 335