Krško - Mestni predel ob cerkvi sv. Janeza Evangelista