Namera o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Anže in Rožno

1. 6. 2017 8