Krški svetnki sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016

12. 5. 2017 44