Seznam javnih naročil Občine Krško, oddanih v obdobju od 1.4.2016 do 31.12.2016, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavk 21. člena Zakona o javnem naročanju (uradni list RS, št. 91/15) ter enaka ali višja od 10.000 brez D

17. 2. 2017 10