V krških šolah letos 309 prvošolčkov

1. 9. 2016 47