Krški svetniki o zaključnem računu 2015 in rebalansu proračuna za 2016

15. 4. 2016 0