Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem

13. 10. 2023 Kabinet župana 156