Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

2. 10. 2023 Kabinet župana 374