Popis škode na stvareh zaradi posledic poplav med 4. in 6. avgustom

30. 8. 2023 Kabinet župana 280