V primeru napovedanega naraščanja Save v načrtu odpiranje zapornic na visokovodnem razbremenilniku v Vrbini

4. 8. 2023 Kabinet župana 704