Občinski svet Mestne občine Krško na 3. korespondenčni seji potrdil mandat Janezu Jožetu Olovcu

7. 7. 2023 Kabinet župana 83