Sredstva za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in MKČN še na voljo

4. 7. 2023 Kabinet župana 439