Javna razgrnitev osnutka Strategije razvoja kmetijstva in podeželja mestne občine Krško 2024-2030 – zbiranje pripomb

27. 6. 2023 92