Javna razgrnitev osnutka Strategije razvoja turizma Mestne občine Krško 2023-2030 – zbiranje pripomb

27. 6. 2023 84